Bước 1: Đăng nhập tài khoản 123tv

Chọn nạp tiền

Bước 2: Chọn nạp tiền bằng ATM online

Bước 3: Chọn số tiền cần nạp, nhập thông tin và chọn Ngân hàng mà bạn sử dụng

Nhập thông tin thẻ

Nhập thông tin tài khoản sử dụng dịch vụ thanh toán online của Ngân hàng mà bạn sử dụng

Bước 4: Nhập mã giao dịch Ngân hàng gửi cho bạn qua SMS

Nạp tiền thành công