Bước 1: Đăng nhập tài khoản Hochay.vn

Chọn “Mức giá” để nạp tiền vào tài khoản

Bước 2: Chọn số ngày học và phương thức thanh toán

Bước 3: Lựa chọn Ngân hàng mà bạn đang sử dụng

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản thẻ

Nhập thông tin tài khoản sử dụng dịch vụ thanh toán online của Ngân hàng mà bạn sử dụng

Nhập mã giao dịch Ngân hàng gửi cho bạn qua SMS

Nạp tiền vào tài khoản thành công