Bước 1: Đăng nhập tài khoản Hochay.vn

Chọn “Mức giá” để nạp tiền vào tài khoản

Bước 2: Chọn số ngày học và phương thức thanh toán

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Bước 4: Nhập mã xác minh

Nhập mã OTP xác minh giao dịch

Nạp tiền vào tài khoản thành công