Bước 1: Đăng nhập tài khoản Hochay.vn

Chọn “Mức giá” để nạp tiền vào tài khoản

Bước 2: Chọn số ngày học và phương thức thanh toán

Bước 3: Chọn nhà mạng và nhập thông tin thẻ

Nạp tiền thành công