Bước 1: Đăng nhập tài khoản Hochay.vn

Chọn “Mức giá” để nạp tiền vào tài khoản

Bước 2: Chọn số ngày học và phương thức thanh toán

Bước 3: Điền họ tên và chọn loại thẻ

Bước 3: Điền mã bin thẻ

Điền thông tin thẻ


Hoàn thành giao dịch:

Lưu ý:
Giao dịch của bạn sẽ hoàn thành sau 5-10 phút.

Nạp tiền vào tài khoản thành công