Bước 1: Đăng nhập tài khoản Pub.vn

Chọn nạp tiền

Bước 2: Chọn nạp khoai bằng tài khoản Bảo Kim

Bước 3: Chọn số khoai và nhập số điện thoại

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Nhập mã an toàn

Bước 4: Nhập mã xác minh giao dịch

Nạp khoai thành công