Bước 1: Đăng nhập tài khoản Pub.vn

Chọn nạp tiền

Bước 2: Chọn nạp khoai bằng SMS

Bước 3: Soạn SMS theo hướng dẫn