Bước 1: Đăng nhập tài khoản Pub.vn

Chọn nạp tiền

Bước 2: Chọn nạp khoai bằng thẻ Pub

Bước 3: Chọn số khoai và nhập thông tin thẻ

Nạp khoai thành công