Bước 1: Đăng nhập tài khoản Pub.vn

Chọn nạp tiền

Bước 2: Chọn nạp khoai bằng thẻ tín dụng Quốc tế

Bước 3: Chọn số khoai và nhập thông tin

Bước 4: Điền mã bin thẻ

Điền thông tin thẻ


Hoàn thành giao dịch:

Lưu ý:
Giao dịch của bạn sẽ hoàn thành sau 5-10 phút.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Hotline : 0966.746.964

Điện thoại: 0439 785 369