Sau khi nạp khoai/ Mua gói cước xem phim trên Pub.vn bạn nhận được tiền thưởng vào tài khoản khuyến mãi trên Bảo Kim.


Lưu ý:

  • Tiền thưởng được lưu trên tài khoản khuyến mãi Bảo Kim. Dùng để nạp khoai/mua gói cước cho các lần sau.
  • Bạn được sử dụng 20.000 VNĐ tiền thưởng/01 lần nạp khoai/mua gói cước lần sau.
  • Tiền thưởng được sử dụng với giao dịch thanh toán từ 40.000 VNĐ trở lên
  • Tiền thưởng có giá trị sử dụng trong vòng 01 tháng kể từ ngày được nhận.

Hướng dẫn xem tiền thưởng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Bước 2: Kiểm tra tiền thưởng

Xem cách sử dụng tiền thưởng tại đây