DANH SÁCH CÁC LOẠI GIAO DỊCH CÓ PHÍ TRÊN BẢO KIM
STT Hình thức giao dịch Chi tiết Biểu phí
1 Thanh toán Thanh toán an toàn và thanh toán trực tiếp Xem chi tiết
Thanh toán bằng thẻ ATM trong nước Xem chi tiết
Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Xem chi tiết
2 Nạp tiền Nạp tiền qua ATM Online Xem chi tiết
Nạp tiền qua Internet Banking Xem chi tiết
3 Chuyển tiền Chuyển tiền Xem chi tiết
4 Rút tiền Rút tiền về Ngân hàng Xem chi tiết