BIỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN GIỮA 2 TÀI KHOẢN BẢO KIM

Hình thức chuyển tiền Đối tượng chịu phí của Bảo Kim
Người chuyển Người nhận
Chuyển tiền trực tiếp (Xem giải thích) 1% giá trị giao dịch
Chuyển tiền an toàn (Xem giải thích) 1% giá trị giao dịch


Lưu ý: Đối tượng chịu phí do người chuyển tiền lựa chọn (là người chuyển hoặc người nhận).