Bước 1: Chọn ngân hàng cần chuyển tiền và điền thông tin người nhận tiền

Bước 2: Nhập mã an toàn

Bước 3: Nhập mã OTP hoặc mật khẩu giao dịch

Chuyển tiền thành công