Hướng dẫn chuyển tiền tới người chưa đăng ký tài khoản trên Bảo Kim

Bạn có thể chuyển  tiền cho Email chưa đăng ký tài khoản Bảo Kim, hệ thống sẽ gửi Email và SMS hướng dẫn người nhận tiền.

Để chuyển tiền cho người chưa đăng ký tài khoản Bảo Kim, bạn thực hiện các bước chuyển tiền tương tự như chuyển tiền cho người đã có tài khoản Bảo Kim.

1. Đăng nhập tài khoản Bảo Kim/ Chọn chức năng chuyển tiền

Chọn chức năng chuyển tiền

3. Nhập thông tin người nhận tiền

Nhập thông tin người nhận tiền

Chú ý:

  • Người chuyển tiền có thể lựa chọn hìn thức “Chuyển tiền trực tiếp” hoặc “Chuyển tiền an toàn”.
  • Người chuyển tiền có thể lựa chọn phần mức phí giao dịch do người nhận chịu phí hoặc do người chuyển chịu phí.

4. Nhập mã OTP

Nhập mã OTP

Sau khi nhập mã OTP và chọn “Xác minh ngay”, màn hình của bạn sẽ xuất hiện giao diện sau:

Hoàn thành

Đồng thời Hệ thống Bảo Kim sẽ tự động gửi 1 email hướng dẫn mở tài khoản Bảo Kim để nhận được số tiền mà bạn đã gửi qua email người nhận tiền mà bạn đã cung cấp ở trên.

Quy trình chuyển tiền tới người chưa có tài khoản Bảo Kim kết thúc tại đây!