Hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp trên Bảo Kim

Định nghĩa:

Chuyển tiền trực tiếp là chế độ chuyền tiền khi người nhận đồng ý nhận tiền thì số tiền sẽ được cộng ngay vào tài khoản người nhận.

Các trường hợp nên dùng:

Chuyển tiền trực tiếp chỉ nên dùng khi hai bền đều đã có sự tin tưởng lẫn nhau, đã giao dịch với nhau nhiều lần hoặc người nhận đã có uy tín.

Ưu điểm:

Giao dịch nhanh chóng, có thể sử dụng được tiền từ giao dịch ngay sau khi chấp nhận nhận tiền.

Hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp

Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản Bảo Kim/ Chọn chức năng Chuyển tiền

Chọn chức năng chuyển tiền

Bước 2: Nhập các thông tin người nhận tiền

Nhập thông tin người nhận tiền

Bước 3: Nhập mã xác minh

Nhập mã xác minh

Sau khi nhập mã xác minh OTP, bạn chuyển tiền thành công

Hoàn thành

Quy trình Chuyển tiền trực tiếp kết thúc tại đây!