BIỂU PHÍ NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN BẢO KIM

STT Phương thức nạp tiền Mức phí
1 Nạp tiền bằng thẻ cào Có phí Xem biểu phí)
2 Thẻ visa, master card (thẻ do các ngân hàng trong nước phát hành) Có phí (Xem biểu phí)
3 Chuyển khoản bằng Internet Banking Có phí ( Xem biểu phí)
4 Nạp tiền qua ATM online Có phí (Xem biểu phí)
5 Chuyển khoản tại máy ATM Miễn phí
6 Chuyển khoản tại quầy giao dịch Miễn phí
7 Nạp tiền trực tiếp tại trụ sở Bảo Kim Miễn phí