BIỂU PHÍ NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN BẢO KIM

STT Phương thức nạp tiền Mức phí
1 Chuyển khoản bằng Internet Banking Có phí ( Xem biểu phí)
2 Nạp tiền qua ATM online Có phí (Xem biểu phí)
3 Chuyển khoản tại máy ATM Miễn phí
4 Chuyển khoản tại quầy giao dịch Miễn phí