Biểu phí nạp tiền với Internet Banking
Phương thức Phí tiện ích Đối tượng chịu phí
Tên Ngân hàng Mức phí
Internet Banking Techcombank Giá trị giao dịch < 132.000 VNĐ: 2.200VND (phí cố định)

Giá trị giao dịch > 132.000 VNĐ:1.32% giá trị giao dịch , tối đa 55.000 VND
Người mua
Internet Banking VietcomBank 3.300đ (phí cố định) Người mua
Internet Banking ACB 15.000đ (phí cố định) Người mua