Lưu ý: Để có thể nạp tiền và thanh toán với thẻ NaviBank, bạn phải đăng ký sử dụng dịch vụ ATM Online hoặc Thẻ Đa Năng của ngân hàng NaviBank. Các  bước để nạp tiền và thanh toán Bảo Kim bằng Thẻ của NaviBank.

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim/ Vào tab Tài khoản/Chọn nạp tiền bằng thẻ ATM NaviBank

Bước 2: Nhập thông tin nạp tiền vào tài khoản Bảo Kim :

Bước 3: Nhập thông tin thẻ

Bước 4: Tiếp tục hoàn thành hướng dẫn thanh toán ATM line của Ngân Hàng

Sau khi thực hiện thành công, hệ thống Bảo Kim sẽ cập nhật ngay tiền vào tài khoản Bảo Kim của bạn.