Lưu ý: Bạn cần đăng ký dịch vụ Internet Banking và SMS Banking để thực hiện giao dịch.

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim/ Chọn Nạp tiền bằng ATM online Ngân hàng An Bình

Nhập số tiền

Bước 2: Nhập số tiền muốn nạp

Bước 3: Nhập thông tin thẻ

Bước 4: Xác minh giao dịch bằng mã OTP qua SMS hoặc Tocken

Nhập mã OTP

Bước 5: Giao dịch thành công

Khi thanh toán thành công  bạn sẽ được thông báo về kết quả giao dịch qua email và SMS từ Bảo Kim.