Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim/ chọn nạp qua ATM Ocean Bank

Bước 2: Nhập thông tin nạp tiền vào tài khoản Bảo Kim:

Bước 3: Nhập thông tin thẻ

Sau khi hoàn thành thao tác, hệ thống Bảo Kim sẽ cập nhật ngay tiền vào tài khoản Bảo Kim của bạn.