Bạn có thể rút tiền mặt ra khỏi hệ thống Bảo Kim tới bất cứ tài khoản ngân hàng nào, thời gian chuyển tiền sẽ theo chính sách của hệ thống.

Lưu ý: Để rút tiền về Ngân hàng, bạn hãy thêm tài khoản Ngân hàng liên kết với tài khoản Bảo Kim của bạn. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim/ Chọn rút tiền

Chọn rút về tài khoản Ngân hàng

Bước 2: Điền các thông tin rút tiền

Bước 2: Xác minh giao dịch

Thao tác làm lệnh rút tiền thành công

Xem biểu phí và thời gian nhận tiền về tài khoản Ngân hàng tại đây

Lưu ý: Trường hợp khách hàng sai tên, số tài khoản và chi nhánh Ngân hàng người sử dụng sẽ phải chịu phí phát sinh (nếu có).