TOKEN BẢO KIM LÀ GÌ?

- Token BK chính là 1 dãy bao gồm 16 chữ số, dãy số này đại diện cho 1 phần số dư ví Bảo Kim của bạn, nếu bạn có số dư 100.000đ, bạn muốn chia nhỏ ví ra làm 10 ngăn bằng nhau, tương ứng bạn sẽ có 10 mã Token BK, mỗi mã ứng với giá trị 10.000đ

- Bạn không cần đăng nhập ví điện tử, hay tài khoản internet banking của ngân hàng, xác thực OTP để thực hiện giao dịch, tất cả những gì cần làm là nhập dãy số của Token để thanh toán, mỗi lần thanh toán là chi tiêu toàn bộ số tiền ứng với Token đó

Để quản lý mã Token BK đã tạo, Khách hàng chỉ cần thực hiện các bước như sau

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim, chọn Mã Token BK ở thanh menu trái

  • Bước 2: Lựa chọn Quản lý mã Token

  • Bước 3: Lựa chọn các mục để xem tương ứng
– Token tôi tạo: Quản lý các mã Token chưa sử dụng và Quản lý các mã Token đã sử dụng

– Token nạp cho tôi: Quản lý các mã Token đã sử dụng được nạp cho chính họ

    • Bước 3.1: Token tôi tạo

Danh sách mã chưa sử dụng sẽ được hiển thị.

- Khách hàng có thể sử dụng nút Copy để sao chép mã Serial hay mã PIN của mã Token BK

- Có thể sử dụng nút Sort để lọc các giao dịch

    • Bước 3.2: Token nạp cho tôi

Danh sách mã đã sử dụng được nạp cho chính họ sẽ được hiển thị.

- Khách hàng có thể sử dụng nút Copy để sao chép mã Serial hay mã PIN của mã Token BK

- Có thể sử dụng nút Sort để lọc các giao dịch