BIỂU PHÍ THANH TOÁN AN TOÀN VÀ THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Hình thức thanh toán Đối tượng chịu phí của Bảo Kim
Người mua Người bán
Thanh toán trực tiếp (Xem giải thích) Miễn phí 1% giá trị giao dịch
Thanh toán an toàn (Xem giải thích) 0.1% giá trị giao dịch Miễn phí