HƯỚNG DẪN NHẬN TIỀN HOÀN LẠI

Lưu ý: Người nhận cần có tài khoản Bảo Kim để nhận tiền hoàn lại.

Trường hợp 1: Đối với người nhận chưa có tài khoản Bảo Kim

Để nhận tiền hoàn lại, người nhận tiền cần có tài khoản Bảo Kim.

Nếu chưa có tài khoản, ĐĂNG KÝ NGAY

Sau khi người bán hoàn tiền, Bảo Kim sẽ gửi Email tới bạn hướng dẫn nhận tiền hoàn lại như hình minh họa sau:

Email thông báo

Nội dung chi tiết Email

Email

Sau khi đăng ký tài khoản Bảo Kim, bạn đăng nhập tài khoản của mình để kiểm tra tiền được hoàn lại vào số dư khả dụng.

Trường hợp 2: Đối với người nhận đã có tài khoản Bảo Kim 

Số tiền hoàn lại sẽ được cộng ngay vào sổ dư khả dụng của tài khoản Nhận tiền