1. KHÁI NIỆM

Là hình thức thanh toán mà số tiền thanh toán của người mua được chuyển về ngay cho tài khoản người bán. Người bán có thể rút số tiền này ngay sau khi người mua thanh toán.

2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN


Để thực hiện, bạn chỉ cần click vào biểu tượng thanh toán/mua hàng với Bảo Kim do người bán thiết lập.

  chọn sản phẩm

Sau đó thực hiện theo các bước sau để thanh toán cho sản phẩm:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản/ Chọn thanh toán trực tiếp

Hiện ra màn hình:

Bước 2: Thanh toán

Bước 3: Nhập mã xác minh

Nhập mã xác minh

Giao dịch thành công: