Chọn sản phẩm và click đặt mua

Bước 1: Tiến hành thanh toán

Bước 2: Chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng

Nhập địa chỉ của bạn:

Tiếp tục thanh toán

Bước 3: Nhập thông tin thẻ

Xem lại giao dịch của bạn:

Tiếp tục:

Bước 3: Nhập OTP xác minh

Hoàn thành giao dịch thanh toán

Lưu ý:
Giao dịch của bạn sẽ hoàn thành sau 5-10 phút.