Chọn sản phẩm và click đặt mua

Bước 1: Tiến hành thanh toán

Bước 2: Chọn thanh toán bằng tài khoản Bảo Kim

Đăng nhập tài khoản

Nhập mã xác minh

Bước 3: Nhập mã OTP xác minh giao dịch

Thanh toán thành công!