Trong trường hợp khách hàng đặt hàng qua điện thoại hoặc các hình thức khác mà không đặt hàng trên website, Chủ website sử dụng tính năng này để tạo hóa đơn cho khách hàng.

Ưu điểm:

Chủ website chỉ cần tạo link thanh toán và gửi cho khách qua email hoặc chat, khách hàng chỉ cần xem lại đơn hàng và click thanh toán, tạo sự thuận tiện cho khách hàng.