Điều kiện tham gia

Cài App Bảo Kim tại:

Google Play (Android):

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.baokim.mobilepayment&utm_source=hotrobaokim

App Store (iPhone):
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1250325784?pt=118055770&ct=hotrobaokim&mt=8

Đăng ký tài khoản Ví Bảo Kim. Xem tại đây

Nạp tiền vào Ví Bảo Kim. Xem tại đây

Bật “Bắt đầu nhận đơn” trong giao diện thu hộ trên App

Hướng dẫn quy trình

Đăng nhập App Bảo Kim bằng tài khoản Ví Bảo Kim. đăng nhập

Vào giao diện thu hộ, chọn “Bắt đầu nhận đơn”

Đơn hàng được bắn Notify về App hoặc bắn Popup khi đang mở App, chọn Xem chi tiết

Chọn Nhận đơn nếu có thể ship hoặc Bỏ qua khi không thể ship

Gọi điện xác nhận thông tin thanh toán với người nạp tiền: Xác nhận số tiền, địa chỉ người nạp tiền

Di chuyển đến vị trí người nạp tiền, thu tiền và ấn “Hoàn thành”

Hoa hồng:

Hoa hồng cho đơn thanh toán =<4km là 20.000đ

Hoa hồng cho đơn thanh toán >4km là 20.000đ + 5.000đ/km