Bạn chỉ cần nhập thông tin tài khoản thẻ VPBank của mình liên kết với tài khoản Bảo Kim để nhận 100.000đ

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim của bạn

Bước 2: Vào phần quản lý tài khoản Ngân hàng

!!

Thêm tài khoản Ngân hàng VPBank

Điền thông tin tài khoản Ngân hàng

Click “Xác thực”

Bảo Kim nhận yêu cầu và tặng tiền thưởng 100.000đ vào tài khoản của bạn.

Hướng dẫn xem tiền thưởng của bạn tại đây

Tiền thưởng của bạn được dùng để mua hàng trên Cucre.vn

Xem hướng dẫn dùng tiền thưởng tại đây