1. Giới thiệu về tiền thưởng Bảo Kim

Tiền thưởng là một trong 3 số dư trên tài khoản Bảo Kim. Khách hàng nhận được tiền thưởng khi mua sắm tại các cửa hàng/ website có hỗ trợ thanh toán qua Bảo Kim, có tham gia chương trình tiền thưởng.

Số dư tiền thưởng được tích lũy cộng dồn sau mỗi lần mua hàng. Số tiền tiền thưởng khách hàng được nhận từ các cửa hàng/ website bán hàng là khác nhau, tùy theo chương trình khuyến mãi của cửa hàng/ website đó (1%, 5%, 10%, 20%....)

Cách sử dụng tiền thưởng?

Khách hàng được sử dụng tiền thưởng không giới hạn. Khách hàng có thể tiêu toàn bộ hoặc tiêu một phần tiền thưởng.

Thời gian sử dụng tiền thưởng?

Khách hàng được nhận tiền thưởng từ nhiều cửa hàng/website khác nhau, tiền thưởng từ các website có thời hạn sử dụng khác nhau, tùy thuộc chính sách của cửa hàng/ website đã tặng tiền thưởng ( 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng…). Đến thời điểm tiền thưởng hết hạn, số dư tiền thưởng về 0 đồng.

2. Mua hàng và nhận tiền thưởng

Khách hàng được nhận tiền thưởng liên tiếp sau mỗi lần mua hàng.


Số tiền thưởng khách hàng được nhận = Tổng giá trị đơn hàng x % tiền thưởng tặng


Ví dụ:
Vatgia.com tặng khách hàng 1%, khách hàng mua đơn hàng 1.000.000đ
Số tiền thưởng khách hàng nhận: 10.0000đ

3. Cách sử dụng tiền thưởng

  • Số tiền thưởng khách hàng nhận được dùng để mua sắm các lần sau, khách hàng liên tục được tiết kiệm chi phí khi sử dụng tiền thưởng để mua hàng.

  • Trong các lần mua hàng sau, khách hàng tiếp tục được nhận tiền thưởng (Số tiền thưởng được nhận tương ứng với tổng số tiền cần thanh toán, bao gồm cả số dư tiền thưởng sử dụng).


Số tiền khách hàng cần thanh toán = Số dư tiền thưởng muốn sử dụng + số dư khả dụng tài khoản Bảo Kim (Số tiền còn thiếu của đơn hàng cần thanh toán)


Ví dụ:
Khách hàng có 20.000đ, khách hàng mua đơn hàng 100.000đ

- Số tiền khách hàng cần thanh toán = 20.000đ (tiền thưởng) + 80.000đ (số dư tài khoản)

- Khách hàng tiếp tục nhận được 1.000đ, tương ứng với 1% của đơn hàng 100.000đ

Đối với trường hợp khách hàng trả lại hàng hoặc hết hàng: Website có thể thu hồi lại tiền thưởng đã tặng khách hàng.

  • Khi website hủy đơn hàng và hoàn lại tiền cho khách hàng, Bảo Kim thực hiện lệnh thu hồi tiền thưởng mà website đã tặng khách hàng về tài khoản của chủ website.
  • Trường hợp khách hàng tiêu tiền thưởng trước khi hoàn tiền:

Số tiền hoàn lại khách hàng= Tổng giá trị tiền hoàn lại – tiền thưởng đã sử dụng.

Ví dụ: Khách hàng A mua sản phẩm 100.000đ, được tặng 3.000đ.
Khách hàng A trả hàng khi đã tiêu 1.000đ, khách hàng còn 2.000đ

Số tiền khách hàng được hoàn lại = 100.000đ – 1000đ = 99.000đ

  • Trường hợp tiền thưởng của khách hàng đã hết hạn trước khi hoàn tiền:

Người bán không thể thu hồi được tiền thưởng đã tặng cho khách hàng.

  • Trường hợp khách hàng dùng tiền thưởng thanh toán thành công, nhưng website hết hàng:

Người bán hoàn tiền thưởng vào tài khoản tiền thưởng, hoàn tiền trong số dư tài khoản cho khách hàng.