Chúng tôi không còn hỗ trợ thanh toán qua API này, vui lòng liên hệ Bảo Kim để được hỗ trợ! Xin cảm ơn!