Từ ngày 28/06 đến ngày 05/07
GIẢI THƯỞNG TUẦN 1
Tuần 1 từ 28/06 đến 05/07
Dành cho người có số lượng đăng ký tài khoản nhiều nhất:
Voucher giảm giá hải sản tươi sống tự chọn tại Alo nhậu
Trị giá 250.000đ
Dành cho người có số lượng đăng ký + xác thực tài khoản nhiều nhất:
Đặc sản ếch tại Quán Cháy cho 2-3 người
Trị giá 400.000đ

Voucher sẽ được chuyển đến tận nhà bạn.
Chi tiết

Người có số lượng đăng ký nhiều nhất

conglapbt1@yahoo.com

109

Người có số lượng đăng ký + xác thực nhiều nhất

conglapbt1@yahoo.com

17

Đăng kí tài khoản