Thời gian: Từ 10/07 đến 31/12
Khách hàng liên tục được nhận 1% giá trị đơn hàng vào số dư VPoint khi sử dụng tài khoản Bảo Kim để mua hàng trên Cucre.vn

Số dư VPoint được lưu trên tài khoản Bảo Kim, dùng để tiếp tục mua hàng.

Khách hàng có bao nhiêu tiền VPoint thì được sử dụng bấy nhiêu trên tất cả các website có hỗ trợ thanh toán qua Bảo Kim.
Thời hạn sử dụng: Bạn được sử dụng VPoint để mua hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày được nhận.

Tỉ lệ quy đổi: 1000 VPoint = 1000đ
Ghi chú: Chương trình áp dụng với hình thức thanh toán bằng tài khoản Bảo Kim.
Nếu bạn chưa có tài khoản hãy ĐĂNG KÝ ngay MIỄN PHÍ NẠP TIỀN vào tài khoản để sử dụng.