khi mua bid
bằng tài khoản Bảo Kim

Tặng 100 xu bạc + 50 lượt đấu giá MiỄN PHÍ mỗi ngày khi đăng kí tài khoản mới

Từ 25/01 đến 25/03