cơ cấu giải thưởng
danh sách trúng thưởng
Tuần 150 TỪ NGÀY 04/04/2016 ĐẾN 10/04/2016
864,480 VNĐ

Gà Béo Bự

Le Minh Tai

Gà Béo

Phan Xuân Lộc

Gà Còi

đỗ quốc tân
Tuần 145 TỪ NGÀY 29/02/2016 ĐẾN 06/03/2016
Người Ăn Gà Người Nhì Người Ba
Dương Văn Phát Nguyễn thành Trung Văn Quang Chiến
177,760 VNĐ 200.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Tuần 146 TỪ NGÀY 07/03/2016 ĐẾN 13/03/2016
Người Ăn Gà Người Nhì Người Ba
Nguyễn thành Trung đỗ quốc tân Nguyễn Minh Khôi
888,890 VNĐ 200.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Tuần 147 TỪ NGÀY 14/03/2016 ĐẾN 20/03/2016
Người Ăn Gà Người Nhì Người Ba
Nguyễn thành Trung đỗ quốc tân Mai Van Dung
873,370 VNĐ 200.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Tuần 148 TỪ NGÀY 21/03/2016 ĐẾN 27/03/2016
Người Ăn Gà Người Nhì Người Ba
Nguyễn Văn Phong Nguyễn thành Trung đỗ quốc tân
846,670 VNĐ 200.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Tuần 149 TỪ NGÀY 28/03/2016 ĐẾN 03/04/2016
Người Ăn Gà Người Nhì Người Ba
Nguyễn Thị Lệ Huyền Dương Ngọc Hải Ly đỗ quốc tân
877,600 VNĐ 200.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Tuần 150 TỪ NGÀY 04/04/2016 ĐẾN 10/04/2016
Người Ăn Gà Người Nhì Người Ba
Le Minh Tai Phan Xuân Lộc đỗ quốc tân
864,480 VNĐ 200.000 VNĐ 100.000 VNĐ