Nạp tiền điện thoại

Viettel  -  Chiết khấu 1.50%
Viettel  -  Chiết khấu 1.50%
Vinaphone  -  Chiết khấu 3.80%
Mobifone  -  Chiết khấu 3.80%
Vietnammobile  -  Chiết khấu 4.90%
Gmobile  -  Chiết khấu 4.50%

Mệnh giá thẻ