Thông tin thanh toán

1. Hình thức thanh toán

Tạm giữ ngày

2. Thông tin thanh toán

Sản phẩm Mô tả Đơn giá ( VNĐ )
Sony H55 14.1 MP Mua sản phẩm Sony H55 14.1 MP 5.100.000
 
 
 
Bạn cần cam kết số tiền và thông tin thanh toán này chính xác