Thông tin thanh toán

1. Hình thức thanh toán

Tạm giữ ngày

2. Thông tin thanh toán

Sản phẩm Mô tả Đơn giá ( VNĐ )
Thẻ treo (88x45) - 2.000 thẻ Mua sản phẩm Thẻ treo (88x45) - 2.000 thẻ 250
 
 
 
Bạn cần cam kết số tiền và thông tin thanh toán này chính xác