Thông tin thanh toán

1. Hình thức thanh toán

Tạm giữ ngày

2. Thông tin thanh toán

Sản phẩm Mô tả Đơn giá ( VNĐ )
Phần mềm đăng tin nhanh Mua sản phẩm Phần mềm đăng tin nhanh 2.000.000
 
 
 
Bạn cần cam kết số tiền và thông tin thanh toán này chính xác