Thông tin thanh toán

1. Hình thức thanh toán

Tạm giữ ngày

2. Thông tin thanh toán

Sản phẩm Mô tả Đơn giá ( VNĐ )
Máy sấy tay cata sd 2002a Mua sản phẩm Máy sấy tay cata sd 2002a 6.300.000
 
 
 
Bạn cần cam kết số tiền và thông tin thanh toán này chính xác