Thông tin thanh toán

1. Hình thức thanh toán

Tạm giữ ngày

2. Thông tin thanh toán

Sản phẩm Mô tả Đơn giá ( VNĐ )
KHĂN CHOÀNG LV HÀNG HIỆU CỦA PHÁP 100% MÃ SỐ KH0037 Mua sản phẩm KHĂN CHOÀNG LV HÀNG HIỆU CỦA PHÁP 100% MÃ SỐ KH0037 2.800.000
 
 
 
Bạn cần cam kết số tiền và thông tin thanh toán này chính xác