Làm đẹp

Bằng việc cung cấp giải pháp tích hợp API và bộ công cụ toàn diện, Baokim giúp các Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp triển khai dịch vụ thu hộ, các cổng thanh toán, dịch vụ trả góp, nhằm gia tăng sức cạnh tranh và tối đa hoá trải nghiệm cho Khách hàng.

DỊCH VỤ cho công ty làm đẹp

hỗ trợ thu hộ


Cung cấp giải pháp định danh khoản chuyển khoản của Khách hàng và ghi nhận tự động các khoản thanh toán với mức phí dịch vụ thấp, phù hợp các khoản thanh toán có giá trị lớn.

Chi tiết

Cổng thanh toán


Cung cấp giải pháp API tích hợp Cổng thanh toán lên Website/App bán sản phẩm/dịch vụ làm đẹp của Doanh nghiệp, giúp quy trình thanh toán của Khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Chi tiết

Trả góp


Để mở rộng khả năng tiếp cận Khách hàng mới, Công ty Làm đẹp có thể hợp tác cùng Baokim cung cấp giải pháp chuyển đổi trả góp qua thẻ tín dụng của các Ngân hàng, hoặc các Công ty tài chính, giúp thúc đẩy tiêu dùng đối với các Khách hàng có nhu cầu làm đẹp.

Chi tiết

DỊCH VỤ cho công ty làm đẹp

hỗ trợ thu hộ


Cung cấp giải pháp định danh khoản chuyển khoản của Khách hàng và ghi nhận tự động các khoản thanh toán với mức phí dịch vụ thấp, phù hợp các khoản thanh toán có giá trị lớn.

Chi tiết

Cổng thanh toán


Cung cấp giải pháp API tích hợp Cổng thanh toán lên Website/App bán sản phẩm/dịch vụ làm đẹp của Doanh nghiệp, giúp quy trình thanh toán của Khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Chi tiết

Trả góp


Để mở rộng khả năng tiếp cận Khách hàng mới, Công ty Làm đẹp có thể hợp tác cùng Baokim cung cấp giải pháp chuyển đổi trả góp qua thẻ tín dụng của các Ngân hàng, hoặc các Công ty tài chính, giúp thúc đẩy tiêu dùng đối với các Khách hàng có nhu cầu làm đẹp.

Chi tiết

Đăng ký tư vấn miễn phí