Giao vận và COD
Shipping ngay sau 1 Click

  • Click 1 lần là có Shipper tới ngay
  • Nói không với quy trình vận chuyển rắc rối
Kết nối ngay

Đơn giản hóa mọi bước vận chuyển hàng hóa

Không cần hợp đồng rằng buộc với nhiều điều khoản rắc rối

Không cần gọi điện hẹn ship hay đem hàng ra bưu cục

Không cần thiết lập kênh vận chuyển rắc rối

Click 1
lần Vận chuyển ngay

Không cần hợp đồng rằng buộc với nhiều điều khoản rắc rối

Không cần gọi điện hẹn ship hay đem hàng ra bưu cục

Không cần thiết lập kênh vận chuyển rắc rối

3 bước ship tự động, nhanh chóng, hiệu quả

Khách hàng

Order mua hàng thành công

Doanh nghiệp

Xác nhận đơn hàng và đề nghị vận chuyển

Bảo Kim

 
Hệ thống tự động chuyển thông tin đơn hàng cho Đơn vị Vận chuyển đã được Bảo Kim kết nối.
 
Nhân viên giao hàng nhận hàng tại cửa hàng.
 
Nhân viên giao hàng giao hàng cho Khách hàng, nhận tiền thu hộ. Kết thúc quy trình giao hàng.

Bước

01

Bước

02

Bước

03