HÀNG HOÁ SỐ

HỢP TÁC ĐỂ TỐI ĐA HOÁ DOANH THU

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hợp tác để bán chéo các sản phẩm có liên quan hoặc bổ sung cho nhau, nhằm tối đa hoá doanh thu của Doanh nghiệp với chi phí vận hành nhỏ nhất.

Trở thành đối tác bán HÀNG HÓA SỐ của Baokim